Kancelaria czynna jest w środy i piątki od 16.00 d0 17.00

CHRZEST
  • Chrzty odbywają się w naszej Parafii tylko w II i IV niedzielę miesiąca na Sumie o godz. 12.00, oraz  w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocy. Wyjątek stanowią dzieci chore, które chrzcimy w dowolny dzień po Mszy  Świętej.
  • W Kancelarii Parafialnej należy przedstawić następujące dokumenty: Akt Urodzenia dziecka (oryginał), zaświadczenia dla rodziców chrzestnych jeśli są spoza naszej Parafii.
  • Chrzestni muszą spełniać wymogi Prawa Kanonicznego, tzn. muszą być osobami wierzącymi i praktykującymi, które przyjęły Sakrament Bierzmowania       i mogą przystąpić do ważnej Spowiedzi Świętej.
  • W sobotę przed chrztem odbywa się katecheza obowiązkowa dla rodziców i chrzestnych.

 

ŚLUB
  • Ślub należy zgłosić na trzy miesiące przed planowanym terminem.
  • Dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa: pełny odpis aktu chrztu, zaświadczenie o ukończeniu Kursu Przedmałżeńskiego, dowody osobiste narzeczonych, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt zawarcia małżeństwa cywilnego.
  • W ceremonii może uczestniczyć jeden fotograf i/lub jeden kamerzysta posiadający licencję wydaną przez Kurię Biskupią w Koszalinie.
  • Jeżeli organista jest inny niż pracujący w Parafii musi najpóźniej na tydzień przed ślubem skontaktować się z Proboszczem Parafii i ustalić pieśni liturgiczne. Niedopuszczalne jest śpiewanie świeckich pieśni podczas Mszy Świętej.
  • Obowiązuje zakaz obsypywania Małżonków po ślubie kolorowymi papierkami i szmatkami ponieważ zaśmieca to otoczenie kościoła.
  • Ślub katolicki jest wydarzeniem religijnym i jego przebieg musi być formą katolickiej modlitwy za nową rodzinę, a nie świeckim czy pogańskim teatrem.

 

Skip to content